M. Bouvin & Partner AB:s Personuppgifts- och Integritetspolicy

Allmänt om behandling av personuppgifter

Självklart är din integritet viktig för M. Bouvin & Partners AB (”Bouvin & Partners”). Nedan ges information för din kännedom.

Bouvin & Partners samlar in personuppgifter (d.v.s. uppgifter som kan kopplas till dig som person), så som t.ex. förnamn, efternamn, adress, e-postadress och betalningsuppgifter, dels muntligt genom samtal (via telefon, fysiska möten och i samband med utförande av Bouvin & Partners tjänster) och dels skriftligt (via blanketter, e-post och digitala kanaler som hemsidan https://bouvinpartners.com och webbkursportalen Bouvin Executive Academy (teachable.com) samt sociala medier som LinkedIn, Facebook och Instagram. Personuppgifterna behandlas enligt EU-förordningen General Data Protection Regulation (”GDPR”), som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Ansvarig för behandlingen är Bouvin & Partners, som månar om din integritet och skydd från otillbörlig åtkomst av dina personuppgifter.

Personuppgifter som behandlas

Bouvin & Partners behandlar olika typer av personuppgifter beroende på sammanhang och ändamål.

Bouvin & Partners samlar in och behandlar endast de uppgifter som är nödvändiga för ändamålet. Som exempel kan nämnas att e-post behöver samlas in och behandlas för mottagande av inspirationsbrev/nyhetsbrev via e-post. Däremot behövs för det ändamålet t.ex. inte personnummer och postadress.

Bouvin & Partners sparar dina personuppgifter endast så länge ändamålet med insamlingen av dem kvarstår.

A) Prenumeration av inspirationsbrev/nyhetsbrev:
Din e-post adress, och om du vill ditt förnamn, samlas in för ändamålet att skicka dig inspiration om utveckling och information om nyheter, tjänster och erbjudanden. Du lämnar ditt samtycke till behandlingen i samband med att du prenumererar på inspirationsbrevet/nyhetsbrevet och behandlingen pågår så länge ditt samtycke och ändamålet med behandlingen kvarstår.

B) e-kurser och gratis material:
Ditt namn och din e-postadress samlas in när du registrerar konto för tillgång till e-kurser och gratis verktyg (som t.ex. meditationer) på e-kursplattformen Bouvin Executive Academy (teachable.com). För e-kurser där betalning krävs samlas även sedvanliga uppgifter för betalning in (främst kontokortuppgifter), vilka uppgifter lämnas vid köpet genom leverantören Teachable (se längre ned). Personuppgifterna behövs för ditt konto och användande av tjänsten. Ändamål och laglig grund är således uppfyllande av avtal. Personuppgifterna behandlas så länge ditt konto kvarstår eftersom du har tillgång till e-kursen/verktyget så länge du önskar.

C) Tillgång till annat gratis material
För tillgång till annat material från Bouvin & Partners än det som anges ovan, samlas din e-postadress (och om du vill ditt förnamn) även in för att kunna ge dig tillgång till aktuell gratis produkt via hemsidan, så som t.ex. gratis e-bok, ljudfil med meditation och pdf med tips & råd. Personuppgifterna behandlas vidare genom lagring. Ändamål och laglig grund är både fullgörande av avtal och samtycke, som du lämnar i samband med registreringen. Personuppgiften behandlas så länge ditt samtycke finns och ändamålet kvarstår.

D) Personuppgifter för utförande av andra tjänster
För utförande av Bouvin & Partners övriga tjänster i form av samtal/coachning/vägledning, föreläsningar, workshops och kurser behandlas ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer, tillsammans med kort beskrivning av uppdraget, för Bouvin & Partners kundregister i ändamål att utföra uppdraget och kunna hålla kontakt med dig som kund.

Även de sedvanliga uppgifter som behövs för betalning av uppdraget behandlas, så som postadress, personnummer/organisationsnummer, bank- och kontodetaljer samt ev. referens.

Vidare förs, vid samtal, journalanteckningar för bästa utförande av tjänsten för dig som kund.

Ändamål och laglig grund för behandlingen av personuppgifterna är uppfyllande av avtal och rättsliga skyldigheter (som t.ex. regler kring bokföring) samt samtycke (särskilt vad gäller journalanteckningar, vilket samtycke lämnas för dig som ny kund). Personuppgifterna sparas i upp till 1 år efter avslutat uppdrag, om inte längre tid krävs enligt lag (så som t.ex. bokföringslagens krav).

E) IT-tekniska uppgifter, så som cookies
Vid ditt besök på https://bouvinpartners.com och Bouvin Executive Academy (teachable.com) lagras vissa tekniska uppgifter per automatik. Vissa av dessa uppgifter kan ses som personuppgifter (så som t.ex. ip-adress om det kan kopplas till dig som fysisk person) och de behandlas genom lagring.

F) Kontaktformulär på
De personuppgifter och övrigt du fyller i i något av de formulär som finns på hemsidan

behandlas för ändamålet att ta kontakt med dig i den fråga det rör. Personuppgifterna sparas så länge behov finns för att hjälpa dig i den aktuella frågan och därefter i 3 månader.

G) Webbshop på https://bouvinpartners.com
För köp i webbshopen lämnar du uppgifter som behandlas för att hantera ditt köp.

Gemensamt för B), C) och D):

När så särskilt anges innebär användande av tjänst även prenumeration på inspirationsbrev/nyhetsbrev. Du kan själv avsluta din prenumeration när du vill (d.v.s. återkalla ditt samtycke) genom en enkel knapptryckning i respektive utskick.

Överföring till annan än Bouvin & Partners

Leverantörer:
Bouvin & Partners använder olika leverantörer för uppfyllande av Bouvin & Partners erbjudanden och för företagsadministrativa uppgifter. När så behövs förs dina uppgifter över till dessa leverantörer. Det kan särskilt nämnas att

  • för hantering av inspirationsbrev/nyhetsbrev används CRM-system från Mailerlite Inc (”Mailerlite”),
  • för e-kurser (och liknande, så som gratis material som gratis meditationer) används plattform hos Teachable Inc. (”Teachable”), och Stripe Payments Europe, Ltd. (“Stripe”)
  • för köp i webbshopen på hemsidan används betallösning via Stripe

Teachable, Mailerlite och Stripe är företag med placering i USA, vilket är ett s.k. tredje land enligt GDPR (d.v.s. utom EU). Båda är stora internationella organisationer vilka eftersträvar att följa GDPR. Du hittar deras egna policies här:
Teachable: https://teachable.com/privacy-policy
Mailerlite: Privacy Policy – MailerLite
Stripe: https://stripe.com/en-se/privacy

Annan tredje part:

Förutom till Bouvin & Partners leverantörer (både här nämnda och andra) överförs dina personuppgifter inte till någon annan. Bouvin & Partners säljer alltså t.ex. inte dina personuppgifter vidare till någon annan.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att få dina personuppgifter ändrade eller raderade, så länge det inte strider mot bindande lag. Allt du behöver göra är att:

  • För personuppgifter i samband med prenumeration av inspirationsbrev/nyhetsbrev, klickar du bara på länken för ditt önskemål som finns längst ner i varje mail-utskick.
  • För personuppgifter i samband med e-kurser och gratismaterial påBouvin Executive Academy (teachable.com) skickar du ett mail till info@bouvinpartners.com och anger tydligt ditt önskemål. Observera att om du begär borttagning av e-postadress förlorar du även tillgången till webbkursen/verktyget som kräver att du har ett konto genom din e-postadress.
  • För personuppgifter som insamlats och behandlas avseende annat än som anges i de två punkterna ovan skickar du ett mail till info@bouvinpartners.com med din begäran.

Du har även rätt att få information om vilka personuppgifter som Bouvin & Partners behandlar. Om du vill använda den rätten skickar du ett mail till info@bouvinpartners.com med din begäran.

Om du anser att Bouvin & Partners inte behandlar dina personuppgifter enligt GDPR kan du anmäla ditt missnöje till Integritetsskyddsmyndigheten (”IMY”). Hos IMY hittar du även mer information om GDPR och dess tillämpning, länk: Integritetsskyddsmyndigheten | IMY

Kontaktuppgifter till Bouvin & Partners:

Postadress: M. Bouvin & Partners AB, Näbbabergstigen 24, 444 41 Stenungsund
Telefonnummer: 070-37 31 507
mailadress: info@bouvinpartners.com