Föreläsningar & workshops

inspiration och utbildning med maria bouvin 

Digital föreläsning

Exempel på föreläsningar

Använd din analyserande hjärna på rätt sätt! 

Vi lever i en vardag full av distraktioner och ett arbetsliv där vi förväntas vara tillgängliga en stor del av dygnet, fatta snabba beslut och leverera ibland orimliga resultat. Då gäller det att använda vår hjärna eller vår mentala förmåga rätt. Det handlar om att behålla fokus och inte låta tankarna gå sin egen väg. Lättare sagt än gjort, eller hur?

Tänk om du skulle kunna skapa bättre resultat och samtidigt känna mer balans själv. Det går.

I föreläsningen får ni ta del av verktyg för att lägga tid och energi på rätt saker!

 

Din beslutskompass – lättare och bättre beslut!

Vi lever i en vardag där allt ska gå fort, och rätt ska det bli också, annars kan det få stora konsekvenser.

Att fatta beslut är inte alltid helt enkelt, särskilt inte på begränsat beslutsunderlag, många viljor och under tidspress. 

Det finns dock sätt att göra det hela betydligt enklare för dig själv och på sätt som också hjälper till att besluten faktiskt blir rätt, samtidigt som det dessutom besparar dig massa energi. 

Föreläsningen ger dig dessa värdefulla tips!

 

 

Din ledarpotential – kraft när du behöver den som mest!

​Som ledare är det lätt att snegla på hur andra ledare gör för att nå framgång. Och visst kan du hämta goda exempel hos andra.

Den riktiga framgångsnyckeln ligger dock i att använda dig av just din egen ledarpotential.

När du leder på ditt eget sätt känner du dig trygg och får lättare energi. Du framstår också som genuin och skapar trygghet hos dem du leder. Du leder då också med en helt annan lätthet.

Känner du till din unika ledarpotential? I föreläsningen får du hjälp att hitta och använda den!

Få och skapa kraft genom relationerna i arbetslivet!

Som personer är vi olika och reagerar på olika sätt i olika situationer. Ändå ska vi arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Det är inte alltid helt lätt och ibland skapar det frustration. Ibland så stor att den leder till konflikter som kan ta väldigt mycket tid och energi i anspråk. Inte konstigt att vi kan bli dränerade.

Det blir enklare att hantera om vi vet varför frustrationen skapas och vad vi kan göra åt det. Och du, du kan faktiskt lära dig hur du vänder frustrationen till framgångsnycklar.

I föreläsningen får du lära dig hur!