Föreläsningar & workshops

inspirationsföreläsningar med maria bouvin – Självledarskap & Ledarskap

Digital föreläsning
Logotype Wistrand Advokatbyrå
Logga Legally Lady

”Maria var fantastisk att jobba med från start till mål. Hon föreläste hos oss på EGN Inspiration där över 1200 var anmälda och gjorde föreläsningen både personlig och professionell. Starkt tema som många tar till sig med berättelser från verkliga livet att kunna reflektera kring och kunna sätta in i sitt egna perspektiv. Rekommenderar varmt Maria och hennes föreläsningar.”

Exempel på föreläsningar

En föreläsning kan även utökas till workshop – genom att lägga till övningar och gruppdiskussioner.

Föreläsning om hur du använder hjärnan rätt

Ditt Självledarskap – 7 nycklar för att leda dig själv framgångsrikt! 

Oavsett vilken roll du har är det resultat du skapar beroende av hur väl du leder dig själv i din roll och genom de utmaningar du möter. Vi ställs oavbrutet inför nya krav och mängder av distraktioner och oro och stress är vanligt förekommande. Nyckeln för att kunna leda dig själv framgångsrikt är att vara medveten om vad som är ett gynnsamt förhållningssätt och agerande och att så ofta som möjligt välja just det. Det handlar om att skapa gynnsamma vanor, planera, sätta och hålla gränser samt att ta eget ansvar. 

I denna utbildning får du inspiration och verktyg för att leda dig själv med mentala och strukturella strategier som fungerar!

 

Föreläsning om hur du använder hjärnan rätt

Ditt Fokus – Använd din analyserande hjärna på rätt sätt! 

Vi lever i en vardag full av distraktioner och ett arbetsliv där vi förväntas vara tillgängliga en stor del av dygnet, fatta snabba beslut och leverera ibland orimliga resultat. Då gäller det att använda vår hjärna eller vår mentala förmåga rätt. Det handlar om att behålla fokus och inte låta tankarna gå sin egen väg. Lättare sagt än gjort, eller hur?

Tänk om du skulle kunna skapa bättre resultat och samtidigt känna mer balans själv. Det går.

I föreläsningen får ni ta del av verktyg för att lägga tid och energi på rätt saker!

 

Föreläsning beslut

Din beslutskompass – lättare och bättre beslut!

Vi lever i en vardag där allt ska gå fort, och rätt ska det bli också, annars kan det få stora konsekvenser.

Att fatta beslut är inte alltid helt enkelt, särskilt inte på begränsat beslutsunderlag, många viljor och under tidspress. 

Det finns dock sätt att göra det hela betydligt enklare för dig själv och på sätt som också hjälper till att besluten faktiskt blir rätt, samtidigt som det dessutom besparar dig massa energi. 

Föreläsningen ger dig dessa värdefulla tips!

 

 

Din ledarpotential – kraft när du behöver den som mest!

​Som ledare är det lätt att snegla på hur andra ledare gör för att nå framgång. Och visst kan du hämta goda exempel hos andra.

Den riktiga framgångsnyckeln ligger dock i att använda dig av just din egen ledarpotential.

När du leder på ditt eget sätt känner du dig trygg och får lättare energi. Du framstår också som genuin och skapar trygghet hos dem du leder. Du leder då också med en helt annan lätthet.

Känner du till din unika ledarpotential? I föreläsningen får du hjälp att hitta och använda den!

Föreläsning teamwork

Dina medarbetare & kunder – nå resultat genom relationerna i arbetslivet!

Som personer är vi olika och reagerar på olika sätt i olika situationer. Ändå ska vi arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Det är inte alltid helt lätt och ibland skapar det frustration. Ibland så stor att den leder till konflikter som kan ta väldigt mycket tid och energi i anspråk. Inte konstigt att vi kan bli dränerade.

Det blir enklare att hantera om vi vet varför frustrationen skapas och vad vi kan göra åt det. Och du, du kan faktiskt lära dig hur du vänder frustrationen till framgångsnycklar.

I föreläsningen får du lära dig hur!

Din & er hållbarhet – så bygger ni psykosocial arbetsmiljö & psykologisk trygghet!

Vi lever och arbetar i en tid av stora förändringar och där kraven ofta är höga på både ledare och medarbetare. Vi ska skapa bra resultat för organisationen och för dess kunder/klienter. Det leder ofta till press både utifrån och inifrån, vilket skapar hälsoproblem, vantrivsel, ineffektivitet och stor personalomsättning – villet leder till minskade resultat i verksamheten.

Hur bygger man en kultur där goda resultat och välmående går hand i hand? Om det handlar denna föreläsning. Vi talar om hur vi kan vända stress, press, oro och konflikter till trygghet, tillit och framgång. 

 

v

Det gick ju toppenbra i dag som vanligt och roligt att det blev flera frågor.

Du är som vanligt oerhört proffsig och jag känner mig alltid lugn och upplyft inför och efter dina föreläsningar.

v

​​

Tack för en bra föreläsning! Många bra inspel.

v

Vi rekommenderar Maria Bouvin eftersom hon är kunnig, engagerad och en bra föreläsare som både inspirerar, upplyser , utbildar och följer upp.

v

Presentationen var utmärkt. Du knöt an till deltagarna och anpassade dig till de frågor och kommentarer du fick under föreläsningen. Massor av användbara tips som jag har haft glädje av sedan i torsdags!