Ledarskapsutbildning

EXECUTIVE EXPANSION - MED MARIA BOUVIN

Utvecklingsprogram som lyfter dig och din verksamhet!

Ledarskapsutbildning med en blandning av utbildningsmoduler, coachning, rådgivning och praktiska verktyg. I grupp eller för enskild ledare

Ledarskapsutbildning som anpassas efter ledarens & verksamhetens behov för ökad framgång! 

Ledarskapsutbildningen i form av ett utvecklingsprogram är för dig som leder verksamhet eller medarbetare och vill få kraftfulla verktyg för att ta fram potentialen i dig, medarbetarna och verksamheten. Du blir en tydlig och trygg ledare som skapar tillit och grunder för utveckling. Du når ökad framgång i ditt ledarskap!

Exempel på innehåll i ledarskapsutbildning baserat på framgångsnycklar för ledarskap:

 • Vision, Mål och Motivation för ledarskapet
 • Användande av dina unika styrkor och egenskaper i ledarskapet 
 • Kännedom om utvecklingsområden och hinder samt hur du övervinner dem 
 • Gynnsamt förhållningssätt som gör att du tar rätt beslut och står tryggt
 • ”Time management” – prioritering, plan och struktur i ditt ledarskap
 • Framgångsrik kommunikation
 • Coachande förhållningssätt och coaching 
 • Att möta och leda olika personlighetstyper och viljor
 • Att motivera och engegera medarbetare
 • Feed-back – i utvecklande syfte och att göra svåra samtal enklare
 • Att bygga trygghet och tillit i gruppen samt skapa teamkänsla
 • Det vardagliga ledarskaper utifrån case baserade situationer

Allt utifrån ramen i den egna rollen och verksamheten, samt det ni särskilt vill fokusera på!

  Ledarskapsutbildning i två olika utföranden:

  Individuell ledarskapsutbildning

  Ledarskapsutbildningen utgår från din roll som VD, HR-chef, Gruppchef eller liknande och dina specifika utmaningar. Ledarskapsutbildningen pågår under 6 alternativt 12 månader och består av:

  • Kartläggningssamtal med behovsanalys med ledaren för att anpassa programmet utifrån behov
  • Ev. trepartssamtal med högre chef
  • Samtalstillfällen á 1,5 tim med utbildningsmoduler utifrån ledarens behov och coachning för vardagsförankring. Ca 1 samtal i månaden.
  • Avslutande samtal med handlingsplan för fortsatt positiv utveckling
  • Uppföljningssamtal för att säkerställa uppnått resultat

  I programmet ingår även verktyg, övningar mellan samtalstillfällena och avstämningsfrågor.

  Ledarskapsutbildning

  Ledarskapsutbildning i grupp

  Ledarskapsutbildningen skräddarsys utifrån verksamhetens förutsättningar och behov av förändringsledning. Vi tar in verksamhetens vision, värderingar och arbetssätt för att ledarskapsutbildningen ska leda till eller följa den kultur och den förändring som önskas. Vanligtvis består utbildningen av

  •  Kartläggning med VD, HR-chef eller annan för att utreda behov och önskat resultat
  • Förberedande frågor till deltagare för att ytterligare säkerställa rätt nivå
  • 2 eller 4 utbildningsmoduler med kunskap och verktyg (halvdagar) 
  • Indivividuella coachsamtal med de deltagande ledarna för individanpassat stöd och uppföljande av övningar och verktyg
  • Handlingsplan
  • Uppföljningssamtal med beställare för att förankra och säkerställa önskat resultat

   

  Vanliga utmaningar i rollen som bas samt behovsanpassat stöd för dig som person:

  VD

  • Affärsplan & mål
  • VD-instruktionen, Verksamhetens utmaningar
  • Dina styrkor som VD
  • Förhållningssätt och arbetssätt för rätt prioriteringar, effektivitet och balans
  • Ledningsgruppen – roller, personer och hur ert samarbete fungerar

  HR-chef

  • HR-organisationens utmaningar & styrkor
  • Riktlinjer och policys inom HR
  • Kultur & värderingar 
  • Styrkor & utmaningar i din roll och person 
  • Förhållningssätt och arbetssätt för dig som HR – för rätt prioriteringar, effektivitet och balans

  Ägare/Entreprenör

  • Verksamhetens vision och mål
  • Verksamhetens och dina utmaningar och styrkor
  • Rollerna som Ägare
  • Förhållningssätt och arbetssätt för dig som Entreprenör och Ägare – för rätt prioriteringar, effektivitet och balans
  • Styrning och ledarskap för att få bästa tänkbara förutsättningar och relationer

  Gruppchef

  • Mål & Förväntningar
  • Dina styrkor som ledare
  • Kommunikation & Feedback
  • Utvecklande ledarskap för att ta fram potentialen i medarbetarna
  • Bli ledd & leda
  • Balans mellan strategiskt och operativt
  • Team
  v

  Wow! Maria är outstanding på det hon gör. Hon ger bra, lärorik och tänkvärd coachning och lyckas få komplicerade/otydliga saker att bli självklara. Är tacksam för att få tagit del av Marias energi och tips – insikter som hjälpt mig inse mina styrkor och tips för att jag ska bli ”än vassare”

  v

  Du har en förmåga att bygga upp en trygghet som gör att jag tillåter mig att känna inåt och får en vilja att dela med mig och på så sätt utvecklas mer. Jag känner mig som en annan person.

  v

  Maria hjälpte mig att få tid och möjlighet att reflektera på ett annat sätt än tidigare, så att jag fick nya tankar. Det ledde till att jag vågar delegera mer till medarbetarna, som har utvecklats ännu mer och är mer självgående. Jag fick också in tid för mer än jobb, jag har mer balans mellan arbete och fritid. Jag gör mer av rätt saker, det som är viktigt. Tack Maria.  

  v

  Maria är en klippa. Hon hjälpte mig att få mer balans i tillvaron. Den passion och drivkraft jag har i mitt arbete är ofta svår att hålla tillbaka och då har det varit nyttigt att ventilera av sig och sparra tankarna med någon som är proffs på området.

  Om din coach och utbildningsledare

  Maria Bouvin coachar ledare och medarbetare till effektivt och hållbart arbetssätt. Hon har hållt många föreläsningar, workshops och utbildningar, samt coachar på individnivå. Maria är diplomerad samtalscoach, mindfulnessinstruktör och med flera utbildningar inom ledarskap, kommunikation och förändringsprocesser i sitt CV. Hon har en bakgrund som jurist och vet hur det är att arbeta i högpresetrande roller och branscher. Maria har även själv gjort en stor personlig utvecklingsresa; precis som hennes karriärresa. Maria tar in helheten och anpassar läran utifrån behov.

  Maria Bouvin