Executive & Entrepreneur Expansion

MED MARIA BOUVIN

Program som lyfter dig och din verksamhet!

En blandning av coachning, rådgivning, utbildning och nätverkande

Anmälan till Föreläsning & Information 7 juni 2023

Skapa klarhet, få kraft, och förankra kunskap och insikter i vardagen!

Utvecklingsprogrammet är för dig som är ägare, företagsledare, entreprenör eller chef och som i någon mån ansvarar för verksamheten. Du tror på att det finns en inneboende potential i varje individ och att om den används på rätt sätt skapar det stort värde för både individen och verksamheten.

Du vill få verktyg att ta fram denna potential hos dig själv – och hos dem du möter i din roll.

Exempel på utbildningsmoduler:

 • Vision, ditt “why” och Verksamhetsmål
 • Mindset – hur du kan använda hjärnan på rätt sätt för att lättare se möjliga lösningar och för att kunna ”stå stadigt” vid utmaningar och oroliga tider.
 • Ledarskapspotential: Styrkor och potential hos dig, ditt team och din verksamhet.
 • Självledarskap & ”Time, stress and energy management” – Prioritering, plan, struktur och vanor för att uppnå mål utan stress.
 • Relationer och kommunikation för bättre affärs- och medarbetarrelationer samt resultat.
 • Ledarskaps- och Affärsutveckling.
v

Wow! Maria är outstanding på det hon gör. Hon ger bra, lärorik och tänkvärd coachning och lyckas få komplicerade/otydliga saker att bli självklara. Är tacksam för att få tagit del av Marias energi och tips – insikter som hjälpt mig inse mina styrkor och tips för att jag ska bli “än vassare”

v

Du har en förmåga att bygga upp en trygghet som gör att jag tillåter mig att känna inåt och får en vilja att dela med mig och på så sätt utvecklas mer. Jag känner mig som en annan person.

v

Maria hjälpte mig att få tid och möjlighet att reflektera på ett annat sätt än tidigare, så att jag fick nya tankar. Det ledde till att jag vågar delegera mer till medarbetarna, som har utvecklats ännu mer och är mer självgående. Jag fick också in tid för mer än jobb, jag har mer balans mellan arbete och fritid. Jag gör mer av rätt saker, det som är viktigt. Tack Maria.  

v

Maria är en klippa. Hon hjälpte mig att få mer balans i tillvaron. Den passion och drivkraft jag har i mitt arbete är ofta svår att hålla tillbaka och då har det varit nyttigt att ventilera av sig och sparra tankarna med någon som är proffs på området.

Programmets steg i korthet:

Programmet pågår under 6 alternativt 12 månader.

 • Kartläggning och behovsanalys för att anpassa programmet utifrån dina behov, inklusive samtal på 1,5 tim
 • Samtalstillfällen á 1-1,5 tim med utbildningsmoduler utifrån ditt behov och coachning för vardagsförankring. Ca 1 samtal i månaden.
 • Avslutande samtal med handlingsplan för fortsatt positiv utveckling
 • Uppföljningssamtal för att säkerställa uppnått resultat

I programmet ingår även verktyg, övningar mellan samtalstillfällena och korta avstämningsfrågor.

Om din coach och utbildningsledare

Maria Bouvin coachar ledare och medarbetare till effektivt och hållbart arbetssätt. Hon har hållt många föreläsningar, workshops och utbildningar, samt coachar på individnivå. Maria är diplomerad samtalscoach, mindfulnessinstruktör och med flera utbildningar inom ledarskap, kommunikation och förändringsprocesser i sitt CV. Hon har en bakgrund som jurist och vet hur det är att arbeta i högpresetrande roller och branscher. Maria har även själv gjort en stor personlig utvecklingsresa; precis som hennes karriärresa. Maria tar in helheten och anpassar läran utifrån behov.

Maria Bouvin

Gruppstart av programmet halvårsvis – mer förmåner!

Vi startar upp tillsammans en gång per halvår och då under 6 månader. Nästa start är 1 september 2023.

När du ansluter dig till en gruppstart får du utöver ovan och för samma pris dessutom:

 • Kick-start event under en heldag för att lära känna de andra och få med en bra grund
 • Mastermindträffar en gång i månaden (digitalt) på teman som gruppen tillsammans sätter och löser – med facilitering, ledning och med tips av din coach Maria Bouvin
 • Avslutningsträff

 

Ni må ha olika roller och vara verksamma i olika branscher, men ni har ändå många saker gemensamt som att

 • vara ansvariga för verksamheten och/eller personalen,
 • dela synen på att utvecklingen av individen stärker verksamheten,
 • brinna för det ni gör, och
 • ni vill göra skillnad

Endast begränsat antal platser vid gruppstart! Anmäl intresse nu för förtur! (Icke-bindande) Du blir kontaktad för mer information!

Delta i föreläsning & Information 7 juni 2023?

Generell intresseanmälan för gruppstart?

13 + 7 =

När du klickar på knappen skickas ett e-mail. Du blir kontaktad för mer information!

Individuell start

Du kan också starta själv när du vill, men då missar du de extra gruppaktiviteterna.

Då väljer du mellan 6 eller 12 månader.

Ni kan också låta flera ledare i samma organisation starta upp utvecklingsprogrammet tillsammans. Det kan då ske helt eller delvis i gruppform. Offert och anpassat upplägg.

Ta kontakt för mer information!

Klicka på knappen så kommer du till ett formulär för e-mail.